Jak ściągnąć należności?

Wystosowywane do dłużnika wezwanie do zapłaty jest specjalnym rodzajem pisma, które kieruje się do kontrahenta w celu przypomnienia o długu i skłonienia do zapłaty. Jest to pierwsze krok do odzyskania swoich pieniędzy bez wchodzenia na drogę sądową. 

W jaki sposób stworzyć wniosek z wezwaniem do zapłaty? 

Nie ma formalnie ustalonego wzoru wezwania do zapłaty. Przedsiębiorca może dowolnie kreować wniosek i sam zdecydować o formie wezwania. Należy jednak pamiętać, że nie może być ono napisane językiem potocznym lub nieschludnie. Należy stosować język oficjalny oraz być stanowczym w swoim piśmie. 

Mimo braku uniwersalnego wzoru wniosek musi zawierać następujące elementy takie jak:

*data i miejsce sporządzenia

*dane wierzyciela

*dane dłużnika

*stosunek prawny, na podstawie którego wynika obowiązek zapłaty

*kwota długu, która może być zwiększona o naliczone przez wierzyciela odsetki

*termin spłaty długu, który został wyznaczony przez wierzyciela 

*numer rachunku bankowego, na który dłużnik musi wykonać przelew z należnością

*osobisty podpis osoby wysyłającej wezwanie

Zapłata zobowiązań wynika z okoliczności powodujące powstanie zobowiązania po stronie kontrahenta. Okolicznościami tymi może być zawarcie umowy o działo, podpisanie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego wykonaną usługę. 

Termin spłaty długu

Termin wywiązania się z zobowiązania jest wyznaczany przez wierzyciela i to on decyduje o ilości dni jakie wierzyciel daje dłużnikowi. Zazwyczaj stosuje się termin 7 lub 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty.  

Wysyłając takie pismo warto zawrzeć w nim formułę mówiącą o dalszych krokach, jakie zostaną podjęte przez wierzyciela w przypadku niespłacenia długu przez kontrahenta. Takimi krokami może być zaprzestanie dostaw towaru, lub świadczenia określonych usług, lub w ostateczności wejście na drogę sądową. 

Warto też zaznaczyć, że to właśnie dłużnik zostanie obciążony kosztami postępowania sądowego. 

Dodatkową bronią przedsiębiorcy jest możliwość sprzedania długu na giełdzie długów, a także publikacja danych dłużnika w ogólnodostępnych bazach danych takich jak Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Zastosowanie takich ostrzeżeń może skutecznie zmusić dłużnika do zapłaty pieniędzy, ponieważ wszystkie działania negatywnie wpłyną na jego działalność, a dodatkowo mogą zepsuć opinię, która jest bardzo ważna w interesach. 

Jeszcze jednym zabiegiem, który można zastosować jest użycie koloru czerwonego lub zwiększonej czcionki w celu podkreślenia ważnych słów oraz kwestii. 

Taki prosty zabieg może skutecznie skłonić do zapłaty zobowiązań.

Comments are closed.