Co warto wiedzieć o urlopie na żądanie?

Rozwiązaniem, które pozwala pracownikowi na niemal natychmiastowe skorzystanie z urlopu w nieprzewidzianych sytuacjach życiowych, jest instytucja urlopu na żądanie. Są to dni wolne udzielane w ramach urlopu wypoczynkowego i w ciągu roku kalendarzowego można ubiegać się o skorzystanie z 4 takich dni.

Jak działa urlop na żądanie?

Prawo do skorzystania z takiego nagłego urlopu ma każdy pracownik, niezależnie od wymiaru czasu pracy na jaki jest zatrudniony (etat czy pół etatu). Warto też wiedzieć, że w sytuacji kiedy pracownik zatrudniony jest w więcej niż jednym podmiocie, to prawo do 4 dni urlopu na żądanie przysługuje mu w każdym z tych podmiotów. Pracodawca ma obowiązek udzielenia swojemu pracownikowi urlopu na jego wniosek i w terminie przez niego wskazanym, w wymiarze czterech dni urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Sposób przedstawienia żądania o urlop nie został ustalony prawnie, dlatego może zostać dokonany w różnych formach (osobiście, pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną). Urlop na żądanie: https://kapitalni.org/pl/artykuly/urlop-na-zadanie-jak-wyglada-wniosek można wykorzystać wraz z urlopem uzgodnionym. Przysługujące pracownikowi 4 dnia wolnego na żądanie na dany rok kalendarzowym warto jest w nim wykorzystać, bo te niewykorzystane nie przechodzą na rok kolejny. Stają się wtedy „normalnym”, zaległym urlopem wypoczynkowym i nie można się na nie powołać w razie nieprzewidzianych sytuacji życiowych.

Urlop na życzenie pracownika – ważne zasady

Urlop na żądanie udzielany jest pracownikowi we wskazanym przez niego terminie. Tak więc, co do zasady pracodawca nie może odmówić mu zgody. Jednakże przywilej otrzymania zgody nie oznacza, że pracodawca w każdym przypadku będzie zmuszony jej udzielić. Kiedy dzień wolny pracownika będzie działać na szkodę pracodawcy to zgodnie z art. 8 Kodeksu Pracy nie musi zostać udzielony. Nie można więc np. wykorzystać urlopu na żądanie wtedy, kiedy pracodawca nie udzielił urlopu w normalnym trybie. Decyzja o udzieleniu urlopu może być negatywna także wtedy, kiedy zagrożone jest dobro albo mienie pracodawcy.

Comments are closed.