Czynny żal podatnika: co to jest?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą z całą pewnością muszą liczyć się z licznymi obowiązkami. W głównej mierze mowa o obowiązkach podatkowych i odpowiednich wpłatach należności do Urzędu Skarbowego. Zwykle jednak zdarza się, że przedsiębiorcy w natłoku spraw i innych kwestii związanych z firmą zapominają o rozliczeniu się w terminie. To z kolei – w zależności od kwoty zaległości – może zostać potraktowane jako wykroczenie, a nawet jako przestępstwo. Z pomocą jednak przychodzi pewna alternatywa, a mianowicie czynny żal podatnika.

Czynny żal podatnika: co to jest?

Przedsiębiorca, który nie wywiązał się z obowiązków podatkowych, może uniknąć kary z pomocą pewnej alternatywy. Chodzi o czynny żal podatnika, czyli zawiadomienie odpowiednich organów o nieterminowym wywiązaniu się z własnych obowiązków oraz możliwość złamania prawa. Należy jednak tego dokonać – aby zawiadomienie było skuteczne – w odpowiednim czasie, to jest zanim Urząd Skarbowy zorientuje się, że doszło do niedopełnienia obowiązków przedsiębiorcy.

Czynny żal podatnika musi spełniać odpowiednie kryteria. Zawiadomienie przede wszystkim musi być dokonane przez samego winowajcę. Musi również zachowywać odpowiednią formę, to jest ustną, bądź pisemną. Warto nadmienić, że proces ten nie wymaga od przedsiębiorcy wniesienie opłaty skarbowej, ale niezbędne jest uiszczenie zaległych opłat oraz odsetek.

Ostatnią, ważną kwestią jest także to, że przedsiębiorca musi podać niezwłocznie powody niedopełnienia swoich obowiązków oraz osoby, które są współwinne i brały udział w tymże przestępstwie.

Gdzie i jak złożyć czynny żal podatnika?

Czynny żal podatnika składa się do naczelnika urzędu skarbowego, celnego, bądź urzędu kontroli skarbowej. Żaden urząd nie przewiduje jakichkolwiek oficjalnych wzorów zawiadomienia ani treści, ale fiskus najczęściej informuje o pomocnych informacjach oraz udostępnia gotowe szablony.

Przedsiębiorca musi wskazać, że wnosi czynny żal, a pismo musi zawierać: dane adresata (urzędu), dane nadawcy (podatnika), PESEL, adres oraz numer telefonu, a także deklarację podatkową, która nie zawiera żadnych błędów (w przypadku deklaracji PIT złożonej wcześniej z błędami, bądź też z błędnymi wyliczeniami należności).

Jednocześnie jednak należy pamiętać, że czynny żal podatnika nie zwalnia przedsiębiorcy z płatności podatków i rozliczania się z fiskusem. Zawiadomienie z kolei – co istotne – można złożyć w urzędach na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Comments are closed.