Ile wynoszą odsetki ustawowe?

Warto wiedzieć, że odsetki są obecnie zdecydowanie najczęściej wykorzystywaną formą odszkodowania za zwłokę, jeżeli chodzi o spłatę należności. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że odsetki ustawowe bardzo pomagają wszystkim wierzycielom w dokładnym ustaleniu odpowiedniej kwoty odszkodowania. Dzięki wspomnianym odsetkom ustawowym podmioty, które mają zamiar dochodzić  od dłużnika swoich roszczeń nie będą musiały wykazywać ewentualnych strat, które byłyby spowodowane brakiem zapłaty. 

Jakie są największe atuty odsetek ustawowych?

Nie wszyscy mają świadomość, że ustawowe odsetki dają niesamowity komfort wierzycielom, którzy mieli okazję współpracować z niewypłacalnym kontrahentem. Dzięki nim wystarczy tylko udowodnić wysokość kwoty dłużnej, a także okres zwłoki. Podanie tych informacji umożliwia uzyskanie odszkodowania przez wierzyciela za należności, które nie były regulowane w terminie. Nie ma konieczności wykazywania poniesionych strat czy innych świadczeń. Przykładem poniesionych strat może być zaciągnięcie przez firmę pożyczki, by nie zachwiać płynności finansowej, która została zaburzona przez brak płatności przez dłużnika.

W jaki sposób możliwe jest obliczenie odsetek ustawowych?

Nie wszyscy oczywiście muszą mieć świadomość, że już od stycznia 2016 roku ustawowe odsetki dzielone są na ustawowe odsetki za opóźnienia, ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcji handlowej oraz odsetki należne od danej sumy pieniężnej. Ponadto wszystkie zasady związane z dochodzeniem roszczeń, a także wysokość poszczególnych odsetek ustawowych zależą od tego, z jakich tytułów mają być one naliczane. 

Trzeba także zdawać sobie sprawę, że wysokość odsetek może być bez żadnego problemu ustalona nawet we własnym zakresie. Wystarczy bowiem dokładnie pomnożyć na kalkulatorze kwotę wszystkich zaległości przez liczbę dni zwłoki. W kolejnym etapie należy otrzymany wynik pomnożyć przez wysokość określonej stawki odsetek ustawowych. Na koniec należy pomnożyć całość przez 365. Warty uwagi jest fakt, że odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 7 procent w skali roku, z kolei w przypadku odsetek kapitałowych będzie to 5 procent. 

odsetki za opóźnienie: mogą zostać naliczone od pierwszego dnia po terminie wymagalności, a wynoszą aktualnie 5,5 % plus aktualna stopa referencyjna NBP. Podobnie, jak w przypadku odsetek ustawowych mogą zostać podniesione w ramach umowy, ale wyłącznie w granicach określonych przepisami prawa;

cytat za Kapitalni.org

Co warto wiedzieć o odsetkach kapitałowych?

Należy przede wszystkim wiedzieć, że wpływ na wysokość odsetek ustawowych ma aktualna stopa procentowa NBP. Osoby, które są zainteresowane określeniem wysokości odsetek ustawowych mogą bez żadnego problemu skorzystać z kalkulatorów odsetkowych, które znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Comments are closed.