Jak dokonać wypowiedzenia umowy najmu na czas określony?

Wynajmowanie mieszkań, jest bardzo popularną praktyką. Musimy jednak wiedzieć, że podstawą do dokonania każdego najmu mieszkania, jest zawarcie umowy z osobą, której chcemy wynająć lokal. Istnieje bardzo dużo różnego rodzaju umów najmu. Są takie, które zawierane są na czas określony. Są też i takie, których czas trwania nie jest określony. Te ostatnie nazywane są umowami najmu na czas nieokreślony. Co jednak jest ważne, jeśli chcemy dokonać wypowiedzenia umowy najmu na czas określony? Czy możemy taką umowę przedłużyć? Na te i wiele innych pytań, odpowiedzi znajdziecie w naszym artykule. 

Przede wszystkim – co musi zostać zawarte w umowie najmu

Zanim odpowiemy sobie na pytanie, w jak przebiega rozwiązanie umowy najmu na czas określony, spróbujmy określić, co dokładnie powinna zawierać taka umowa. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, o której musimy pamiętać przy zawieraniu umowy najmu na czas określony, jest właśnie określenie czasu jej trwania. Może to być rok, może być to 6 miesięcy. Kwestia ta ustalana jest indywidualnie między stronami, które ją zawierają. 

Kolejnym czynnikiem, który musi zostać określony, kiedy zawieramy umowę najmu na czas określony, jest okres wypowiedzenia. Może się bowiem zdarzyć, że umowa taka będzie musiała zostać wypowiedziana przed jej zakończeniem – nie ma znaczenia czy to ze strony najemcy czy wynajmującego. Tym samym, bardzo ważne jest określenie czasu, w którym możemy przedterminowo wypowiedzieć umowę. Najczęściej, czas ten wynosi miesiąc, ale może się zdarzyć i tak, że będzie on dłuższy lub krótszy. 

Jak wypowiedzieć umowę najmu na czas określony?

W przypadku, kiedy umowa najmu przebiega prawidłowo, jej wypowiedzenie następuje z chwilą jej zakończenia. Zupełnie inaczej rzecz się ma, kiedy mamy do czynienia z przedterminowym wypowiedzeniem takiej umowy. Wówczas, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest poinformowanie strony o tym, że chcemy taką umowę wypowiedzieć. Najlepiej zrobić to pisemnie. Kolejnym krokiem, jest określenie, w jaki sposób chcemy taką umowę wypowiedzieć. Chodzi o to, czy np. nie mamy do czynienia z wypowiedzeniem umowy najmu na czas określony ze skutkiem natychmiastowym. Takie rozwiązanie stosowane jest jednak niezmiernie rzadko. Z reguły wygląda to tak, że kiedy strona wypowiada umowę, automatycznie w życie wchodzi okres jej wypowiedzenia. Czy jest to miesiąc, dwa miesiące czy tydzień – zależne jest od tego, jakie ustalenia zostały zawarte w umowie, którą obie strony podpisały.

Comments are closed.