Zanim podpiszesz umowę kupna – sprawdź księgę wieczystą!

Obrót nieruchomościami to poważny rynek finansowy. Kupowanie nieruchomości do celów prywatnych, biznesowych, inwestycyjnych jest obarczone ryzykiem oszustw. Brak rozwagi może narazić kupców na utratę pieniędzy, jeśli zakupią nieruchomość od kogoś, kto nie posiada prawa własności. Zanim złożymy podpis na akcie notarialnym, warto zapoznać się z treścią ksiąg wieczystych prowadzonych dla naszej przyszłej własności.

Sądowy rejestr nieruchomości

Takim mianem można określić wieczyste księgi. Są to publiczne, a więc jawne rejestry prowadzone przez sądy rejonowe. Celem zakładania i prowadzenia ksiąg jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie obrotu nieruchomościami oraz w obszarze kredytów hipotecznych. Kupienie nieruchomości od nie właściciela, albo zakup domu czy mieszkania z ogromnym kredytem hipotecznym, to zły start dla nowego właściciela. Straty finansowe, moralne, sprawy w sądzie ciągnące się latami, to scenariusz niejednego reportażu telewizyjnego, w którym nabywca został oszukany przez osobę zbywającą nieruchomość.  Zapoznanie się z treścią księgi wieczystej oraz aktami prowadzonymi dla każdej księgi, to gwarancja zakupu nieruchomości wolnej od wad prawnych.

Czytanie ksiąg wieczystych trudne nie jest, ale…

Zapoznanie się z treścią księgi jest mało kłopotliwe. Wystarczy wpisać numer księgi do wyszukiwarki na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, a po chwili cała treści czterech działów księgi wieczystej jest dostępna dla czytającego. 

W dziale pierwszym zapoznać się należy z opisem nieruchomości. Dział drugi jest rejestrem dawnych i obecnych właścicieli. Trzecia cześć księgi informuje o ograniczeniu praw rzeczowych lub dysponowaniu nieruchomością. W ostatnim, czwartym dziale księgi jest hipoteka. 

Taka treść dostępna jest dla każdego. Jednak to nie są wszystkie informacje o nieruchomości. W sądzie rejonowym przechowuje się również akta księgi, a dostęp do nich już całkowicie jawny nie jest. Jeśli chcemy mieć całkowitą pewność, że nie toczy się sprawa sądowa, której przedmiotem jest prawo do własności albo jakiś inny spór, to do sądu warto wysłać naszego pełnomocnika – notariusza lub innego prawnika, które ma dostęp nieograniczony do akt ksiąg wieczystych.

Cyfryzacja ksiąg wieczystych

W Polsce prowadzona jest od roku 2003. Istnienie wirtualnego rejestru ksiąg nie oznacza, że nie prowadzi się ksiąg w systemie tradycyjnym, na papierze. Księgi istnieją realnie w sądach rejonowych, a Internet to tylko sposób na udostępnianie treści ksiąg. Jeśli w księdze prowadzonej dla danej nieruchomości mają być wprowadzone jakieś zmiany, na przykład zapis o nowym właścicielu, ustanowieniu bądź zdjęciu hipoteki, to zawsze odbywa się to po złożeniu wniosku z sądzie rejonowym. 

Treść księgi można sporządzić jako wydruk ze stron www, albo wystąpić o odpis w sądzie. Z reguły sporządza się odpisy częściowe, w których pomija się treści wykreślone z księgi. Można również uzyskać odpis zupełny, który odzwierciedli aktualny stan nieruchomości oraz całą jej historię łącznie z wykreślonymi zapisami.

Comments are closed.